Úvod

Steem poskytuje škálovatelný blockchain protokol1 pro veřejně dostupný a neměnný obsah, a také pro digitální měnu (nazvanou STEEM)2, kterou je možné rychle a bez poplatků převádět. Steem umožňuje lidem vydělávat tuto měnu za využití jejich rozumu (tento princip lze nazvat "Proof-of-Brain", tedy "Důkaz rozumem"). Dva základní stavební kameny tohoto protokolu, tedy blockchain a měna, jsou spolu pevně spjaty pokud jde o bezpečnost, neměnnost a dlouhodobost. Jsou proto nedílnou součástí jeden druhého. Steem již úspěšně funguje více než rok a v počtu zpracovaných transakcí právě předčil Bitcoin i Ethereum.3

Ve srovnání s jinými blockchainy vyčnívá Steem jako první veřejně dostupná databáze neměnného obsahu uloženého ve formě prostého textu, která má zároveň zabudovaný mechanismus motivačních odměn. To dělá ze Steemu veřejnou publikační platformu, ze které může každá internetová aplikace získat a sdílet data a odměňovat při tom ty, kteří vytváří ten nejhodnotnější obsah.

Ve srovnání s jinými kryptoměnami jako je Bitcoin nebo Ethereum má STEEM unikátní vlastnosti, díky nimž je zároveň "chytrý" i "sociální". To vyplývá ze dvou specifik této nové měny. První z nich je fond určený k motivačnímu odměňování za vytváření obsahu a kurátorství (pojmenovaný "rewards pool", "fond odměn"). Druhým specifikem je hlasovací systém, který k posouzení hodnoty obsahu a rozdělení odměn využívá kolektivní vědomosti uživatelů. Spojení těchto dvou unikátních specifik je nazýváno Proof-of-Brain (Důkaz rozumem), což je slovní hříčka k Proof-of-Work (Důkaz prací)4, která má zdůraznit, že k distribuci měny v rámci komunity uživatelů je třeba lidského úsilí. Proof-of-Brain staví STEEM do pozice nástroje vhodného k budování trvale rostoucích komunit, které skrze vestavěný systém odměn podněcují své členy ke tvorbě hodnotného obsahu.

Nad rámec těchto vylepšení v oblasti blockchainu a technologie měny nabízí Steem jakožto systém ke zvýšení uživatelské přívětivosti další pokročilé funkce, jako je třeba obnova ukradených účtů5, escrow servis, propagace uživatelského obsahu, reputační systém nebo spořící účty. To všechno je uživatelům dostupné spolu s třívteřinovým intervalem na potvrzení transakce a s nulovými poplatky u všech transakcí. V konečném důsledku vše směřuje k cíli přinést chytrou a sociální měnu pro kreativce a budovatele komunit napříč celým internetem.

Proof of Brain: Chytrá a sociální měna

Měnový systém, který odměňuje uživatele přispívající do komunity založené na této měně, vyžaduje mechanismus pro stanovení a ohodnocení sociální hodnoty obsahu. Ten nazýváme "Proof-of-Brain", Důkaz rozumem.

Rewards Pool - Fond odměn ("Odkud se ty peníze berou?")

Jedním z nejvíce inovativních (a nejčastěji nepochopených) aspektů Steem blockchainu je "Fond odměn", z něhož jsou mince tvůrcům hodnotného obsahu rozdělovány. Aby bylo možné pochopit, co je Fond odměn, nejprve je nutné uvědomit si, že mince vznikají v DPoS blockchainech jinak než je tomu v PoW blockchainech. V tradičních PoW blockchainech jsou mince produkovány pravidelně, ale pak jsou náhodně rozdělovány mezi ty, jejichž přístroje vykonávají práci (tedy mezi "těžaře").

Na rozdíl od čistě PoW kryptoměn jsou mince ve Steemu generovány v předem stanoveném množství v každém bloku každé tři vteřiny. Tyto mince jsou rozděleny mezi různé účastníky systému podle podmínek stanovených v blockchainu. Tito účastníci, jako jsou tvůrci obsahu, svědci a kurátoři, svádí o mince konkurenční boj ve specializovaných oblastech. V protikladu k tradičním způsobům PoW distribuce, kde si těžaři konkurují pouhým výpočetním výkonem, jsou u Steemu účastníci pobízeni konkurovat ostatním způsoby, které do systému přidávají hodnotu.

Míra generování nových mincí byla nastavena na 9,5 % ročně počínaje prosincem 2016 a snižuje se o 0,01 % každých 250 000 bloků, tedy asi o 0,5 % ročně. Inflace se bude tímto tempem snižovat, až zhruba po 20,5 letech dosáhne úrovně 0,95 %.

Ze zásoby nových mincí, které na blockchainu Steemu každoročně vzniknou, je 75 % určeno pro Fond odměn, odkud jsou mince rozdělovány mezi tvůrce obsahu a kurátory. 15 % mincí je rozděleno mezi majitele investovaných mincí a 10 % je rozděleno mezi svědky, kteří společně na základě obecného souhlasu produkují bloky v rámci DPoS protokolu Steemu.

Odměny pro tvůrce obsahu a kurátory

Uživatelé, kteří tvoří vlastí díla, přinášejí vytvářením obsahu do systému hodnotu. Tento obsah na platformu přivede nové uživatele, a zároveň udržuje stávající uživatele aktivní a bavící se. To pomáhá rozšiřovat měnu mezi větší okruh uživatelů a zvyšuje efektivitu celého systému. Uživatelé, kteří věnují čas ohodnocení obsahu a hlasování o něm, hrají důležitou roli při rozdělování mincí mezi uživatele, kteří přidávají největší hodnotu. Blockchain odměňuje obě tyto činnosti poměrně k jejich hodnotě na základě kolektivního úsudku lidí, který je stanoven pomocí volebního systému s váženými hlasy.

Hlasování pomocí počtu mincí pro určení rozdělení odměn

Steem pracuje se základním pravidlem jeden STEEM = jeden hlas. Díky tomuto pravidlu mají jedinci, kteří celé platformě přispěli nejvíce (měřeno podle hodnoty jejich účtu), největší vliv na to, jaká hodnota je přiřknuta novému obsahu. Mince si lze koupit nebo vydělat. Uživatelé nemohou získat větší vliv vlastněním vícenásobných účtů, neboť jeden účet s určitým počtem mincí má úplně stejný vliv jako dva účty se stejným součtem počtu mincí. Jedinou možností, jak mohou uživatelé zvýšit svůj vliv na dění v platformě, je zvýšit svůj počet mincí.

Nadto Steem umožňuje uživatelům využívat k hlasování jen STEEM, který je investován a vázán třináctitýdenním výběrovým cyklem. Tento STEEM je nazýván Steem Power. Díky tomuto opatření jsou členové finančně motivování hlasovat způsobem, který z dlouhodobého hlediska maximalizuje hodnotu jejich STEEMu.

Rychlost a škálování Steem blockchainu

Steem blockchain je vytořen tak, aby byl jedním z nejrychlejších a nejefektivnějších existujících blockchainů, což je nezbytné k tomu, aby mohl být páteří sociální platformy, jejíž předpokládaná velikost předčí Reddit. Steem již v počtu transakcí předstihl Bitcoin a je schopen realizovat i více než 10 000 transakcí za vteřinu.

Delegated Proof of Stake (DPoS - Delegovaný důkaz podílem)

Častým úskalím mnoha Proof-of-Work (PoW, Důkaz prací)6 blockchainů je, že je nelze škálovat na více než tři transakce za vteřinu, což je jen zlomek světových finančních operací. Steem potřeboval mnohem větší škálovatelnost a rychlost, než může poskytnout PoW, a proto byl jako vhodná hybná síla pro blockchain navržený pro miliardy uživatelů vybrán méně známy algoritmus nazývaný Delegated Proof of Stake (DPoS, Delegovaný důkaz podílem)7.

Díky DPoS je Steem blockchain schopen vygenerovat s minimálními nároky na výpočetní výkon každé tři vteřiny nový blok. To znamená, že blockchain je schopen provést více transakcí a uchovávat více informací včetně obsahu.

Pro případné hard forky platí pravidlo, že se svědci zvolení v rámci pravidel DPoS mohou rychle a efektivně rozhodnout, zda se k plánovanému hard forku připojí nebo nikoli. To umožňuje blockchainu Steemu vyvíjet protokol rychleji než většině ostatních blockchainů. Steem blockchain již úspěšně podstoupil 18 forků 8, a kdykoli došlo na hard fork, vždy byl zachován jen jeden řetězec.

ChainBase

ChainBase9 je databázovou částí blockchainu, v roce 2016 nahradil Graphene 10. ChainBase rychleji načítá i ukončuje procesy, podporuje paralelní přístup do databáze a v porovnání se svým předchůdcem je odolnější vůči pádům systému. Je také méně náchylná k poškození databáze, umožňuje okamžitý "snapshotting" celého stavu databáze a svede se stejnou pamětí obsluhovat více RPC žádostí.

AppBase

AppBase je prvním krokem k vytvoření multi-chain struktury. AppBase umožňuje mnoha komponentům Steem blockchainu, aby byly samostatně modulovatelné, tím, že nabízí pro tyto účely vytvořené doplňky - nekonsensuální blockchainy. Tyto doplňky mohou být aktualizovány mnohem rychleji, protože nevyžadují opětovné načtení celého blockchainu. Následkem toho je správa a škálování steemd11 mnohem efektivnější a snazší.

AppBase jednoduše řečeno umožňuje, aby různé části Steem blockchainu spravovala různá jádra nebo dokonce různé počítače. To je výrazně efektivnější, než když je vyžadováno, aby každé jádro a každý počítač v síti spravoval celý blockchain. Modularizace blochainu umožňuje plně využívat výhod modulárních vlastností počítačů. A je to nezbytný krok v dlouhodobém procesu vytváření kompletně paralelního a plně optimalizovaného blockchainu.

Vlastnosti platformy Steem

Steem blockchain má dva cíle, slouží jako platební systémem digitální měny a zároveň jako platforma mainstreamové sociální sítě. Funkce, které blockchain nabízí, musí podporovat oba cíle a poskytovat uživatelům kvalitu na světové úrovni při využívání obou aspektů platformy.

Základy vytvořené pro využívání obsahu

Steem nabízí uživatelům unikátní možnost publikovat a uchovávat různé druhy obsahu ve formě prostého textu přímo a trvale v neměnném jádru blockchainu. Jakmile jsou data uložena v blockchainu, stávají se veřejně přístupná a vývojáři z nich mohou čerpat. Vývojáři mohou prostřednictvím dostupného API získávat a zpracovávat data přímo z blockchainu. Základní data, která mohou vývojáři z blockchainu získat, zahrnují třeba uživatelská jména, příspěvky, komentáře, hlasy a stavy účtů.

Zabudovaný systém jmen

Adresy peněženek mnoha blockchainových technologií jako jsou Bitcoin a Ethereum jsou sestaveny z dlouhých sad náhodných písmen a číslic. Avšak tyto adresy peněženek činí transakce mezi uživateli v kontextu běžných online sociálních médií obtížné, protože uživatelé si na dlouhé adresy těžko vzpomenou. Steem blockchain využívá jako adresy peněženek uživatelská jména jednotlivých účastníků, což zvyšuje pohodlí uživatelů, kteří zkouší poslat mince, protože se na adresu příjemce mohou snadno rozpomenout.

Steem Blockchain Dollars (SBD)

Mnoho uživatelů má po představení krytpoměn potíže pochopit, jak mohou "kouzelné internetové mince" udělované v této platformě nést opravdovou hodnotu v reálném světě. Abychom vystavěli most mezi tradičnějšími fiat měnami, na které jsou běžní uživatelé zvyklí, a kryptoměnou, kterou jsou odměňování v rámci platformy, byla vytvořena nová měna nazvaná Steem Blockchain Dollar (SBD).

Mince SBD jsou vytvořeny tak, aby byly úzce spjaty s jedním americkým dolarem. Uživatelé, kteří je získají, tak přibližně vědí, jakou mají mince hodnotu z hlediska "reálných dolarů". Mince SBD také nabízí relativně stabilní měnu pro uživatele, kteří chtějí uchovat hodnotu svého účtu spjatou s USD. Podrobnější technický popis lze najít v technické části Steem Whitepaper.12

Decentralizovaná směnárna

Steem blockchain nabízí decentralizovanou směnárnu mincí podobnou směnárně Bitshares.13 Směnárna umožňuje uživatelům obchodovat s jejich STEEM a SBD mincemi na veřejném decentralizovaném peer-to-peer tržišti. Uživatelé mají možnost podat nákupní a prodejní příkazy. Párování příkazů provádí blockchain automaticky. Je zde také veřejně přístupná kniha příkazů a historie příkazů, pomocí kterých mohou uživatelé trh analyzovat. Uživatelé mohou směnárnu ovládat přímo přes API rozhraní blockchainu nebo pomocí GUI například na Steemit.com. 14

Platby s účastí třetí strany

Nezvratnost blockchain transakcí je důležitým bezpečnostním prvkem. V mnoha případech však nemusí být uživateli příjemné poslat své mince jinému uživateli, aniž by měl možnost získat je zpět v případě, že druhá strana nedodrží svou část dohody. Steem blockchain nabízí uživatelům možnost poslat platbu jinému uživateli prostřednictvím třetí strany, takzvaný escrow service. Uživatel, který v kontraktu představuje escrow service, je schopen posoudit, zda podmínky dohody byly naplněny, a buďto uvolní platbu příjemci, nebo ji vrátí odesilateli.

Hierarchický systém privátních klíčů

Steem jako první svého druhu využívá hierarchický systém privátních klíčů, aby usnadnil zpracování transakcí s nízkým a vysokým stupněm zabezpečení. Transakce s nízkým zabezpečením jsou spíše ty sociální, jako je publikování článků nebo komentářů. Transakce s vysokým zabezpečením jsou převážně převody prostředků a změny přístupových klíčů. To umožňuje uživatelům zavést si pro své klíče různé úrovně zabezpečení v závislosti na přístupu, který dotyčný klíč umožňuje.

Tyto soukromé klíče jsou Publikační, Aktivní a Vlastnický. Publikační klíč umožňuje skrze určitý účet publikovat články a komentáře, hlasovat, resteemovat texty15 a přidat ostatní účty mezi sledované nebo je ignorovat. Aktivní klíč je určen pro citlivější operace, jako je převod prostředků, ukládání nebo vybírání Steem Power, směna SBD, volba svědků, obchodování ve směnárně a změna Publikačního klíče. Vlastnický klíč je určen jen pro nutné případy. Je to ten nejsilnější klíč, neboť může změnit jakýkoli jiný klíč k účtu včetně Vlastnického klíče. Může také prokázat vlastnictví účtu v procesu obnovy účtu. Nejlépe by měl být uchováván offline a měl by být využit jen tehdy, když musí být změněny ostatní klíče, nebo když má být obnoven odcizený účet.

Steem také usnadňuje použití hlavního hesla, které šifruje všechny tři klíče. Webové služby mohou využít hlavní heslo, které se dešifruje a podepíše nezbytným soukromým klíčem. Hlavní heslo mohou uživatelé svěřit vybraným službám, aby nedocházelo k nevhodným přenosům klíčů napříč servery. To zkvalitňuje uživatelské prostředí a zachovává bezpečnost při správě klientských podpisů.

Vícenásobné podpisy

Steem blockchain umožňuje, aby autorizace byla rozdělena mezi více subjektů tak, aby více uživatelů sdílelo stejnou pravomoc, nebo aby k ověření platnosti transakce byla třeba autorizace od více jednotlivců. To probíhá stejným způsobem jako u Bitshares16, kde má každý pár soukromého a veřejného klíče přisouzenu svou váhu, a kde je autoritou stanovený práh. Aby byla transakce platná, musí ji podepsat dostatečný počet jedinců, jejichž součet váhy dosahuje nebo převyšuje tento práh.

Více příjemců odměny

Ke každému publikovanému příspěvku může existovat více různých lidí, kteří mají zájem o finanční odměnu. Mezi ně patří autor, případní spoluautoři, lidé na článek odkazující, poskytovatelé hostingu, blogy s komentáři vloženými do blockchainu a vývojáři. Bez ohledu na to, jakou stránku a nástroj využijete ke tvorbě textu nebo komentáře, budete mít možnost nastavit, jakým způsobem bude odměna rozdělena mezi různé subjekty. To umožňuje různé formy spolupráce a nabízí platformám vystavěným na Steem blockchainu možnost sbírat část odměny od svých uživatelů.

Smart Media Token (SMT)

Smart Media Token je měna, která může být vytvořena na Steem blockchainu. STEEM je vůbec první existující SMT. Cílem Smart Media Token protokolu je finančně ohodnotit obsah webových stránek a aplikací napříč internetem a umožnit lidem, aby vytvářeli mince s podobnými vlastnostmi, jako má STEEM, jen přizpůsobené tak, aby pobízely k naplnění vizí jakékoli online komunity. V podstatě jde o přenesení úspěchu STEEMu na jakoukoli webovou stránku či aplikaci. Více technických podrobností lze najít ve Smart Media Tokens whitepaperu17.

Obnovení ukradeného účtu

Pokud je uživatelský účet ukraden, jeho majitel může změnit klíče s využitím Vlastnického klíče. V případě, že je útočník schopen získat také Vlastnický klíč a změnit heslo k účtu, má uživatel 30 dní na zaslání původně platného Vlastnického klíče skrze proces obnovení ukradených účtů, který Steem nabízí jako jediný v této branži, a obnovení kontroly kontroly nad svým účtem. Tento postup může navrhnout osoba nebo společnost, která registraci na Steem poskytuje. Pro registrátora není povinností tuto službu uživatelům nabídnout, ale pro jeho uživatele je dostupná jako přidaná hodnota.

Zabezpečení pomocí časových zámků

Je-li uživateli zcizen Aktivní nebo Vlastnický klíč, útočník získá plný přístup ke všem prostředkům jeho účtu. Transakce v blockchainu jsou nevratné, a proto nemá uživatel žádnou možnost získat své prostředky zpět po tom, co byly ukradeny.

Steem blockchain umožňuje uživatelům uložit STEEM a SBD na spořící účty, ze kterých nemohou být prostředky vybrány dříve než po tři a půl dne dlouhé čekací lhůtě. Kromě toho je STEEM investovaný jako Steem Power vázán na 13 týdnů trvající cyklus a může být vybírán jen po 1/13 týdně od uplynutí prvních 7 dní. Tyto časové zámky brání útočníkovi získat okamžitou kontrolu nad všemi prostředky uživatele a dávají právoplatnému majiteli šanci získat zpět kontrolu nad účtem ještě před tím, než mohou být všechny prostředky vybrány.

Omezení datového toku pro bezplatné operace

Svědci jsou kompletně vypláceni nově vygenerovanými mincemi, a tak není třeba účtovat uživatelům poplatky na provoz blockchainu. Jediným důvodem pro naúčtování poplatku je jeho využití k odrazení uživatelů od vytvářené neodůvodněného množství transakcí, které by potenciálně mohlo ovlivnit výkon blockchainu.

Aby byly nastaveny rozumné limity na využívání systému, každý uživatel má k dispozici omezený objem datového toku. Kdykoli uživatel provede nějakou operaci v blockchainu, jako je převod mincí, publikace obsahu a hlasování, využije k tomu určitou část dostupného datového toku. Když uživatel překročí povolené množství přenesených dat, musí s dalšími akcemi vyčkat, dokud se mu datový limit znovu neobnoví.

Datová omezení se přizpůsobují v závislosti na využívání sítě, takže v době, kdy je využití sítě nízké, mají uživatelé vyšší datové limity. Velikost datového toku, který mají účty k dispozici, je přímo úměrný množství Steem Power, kterou má uživatel na svém kontě. Uživatelé tedy mohou vždy zvýšit objem dostupného datového toku získáním více Steem Power.

Závěr

Unikátní motivační program a systém odměn, které nabízí Steem blockchain a STEEM mince, jsou koncipovány tak, aby ze Steemu vytvořily dokonalý odrazový můstek pro běžné uživatele do světa kryptoměn. Výkonnost blockchainu je navržena s ohledem na masové přijetí měny i platformy. V kombinaci s bleskově rychlými procesy a transakcemi bez poplatků směřuje Steem k tomu, aby se stal jednou z předních blockchain technologií, kterou využívají lidé z celého světa.

1. Delegated Proof of Stake Position Paper. Grigg, 2017. https://steemit.com/eos/@iang/seeking-consensus-on-consensus-dpos-or-delegated-proof-of-stake-and-the-two-generals-problem
2. Abychom odlišili digitální minci od Steem blockchainu, je pojmenována velkými písmeny jakožto STEEM.
3. Transaction Volumes: Transactions Per Second Report. Steem Witness and user “@roadscape”. https://steemit.com/blockchain/@roadscape/tps-report-2-the-flippening
4. Proof-of-Work. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Proof-of-work\_system
5. Obnovení ukradeného účtu pro uživatele Steemit.com: 07-13-2017 https://steemit.com/recover\_account\_step\_1
6. Bitcoin Scalability Problem https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin\_scalability\_problem
7. DPoS Whitepaper https://steemit.com/dpos/@dantheman/dpos-consensus-algorithm-this-missing-white-paper
8. https://steemit.com/steemit/@steemitblog/proposing-hardfork-0-20-0-velocity
9. ChainBase Release https://steemit.com/steem/@steemitblog/announcing-steem-0-14-4-shared-db-preview-release
10. Dokumentace Graphene http://docs.bitshares.org/
11. Rámcová složka Steem blockchainu, která je zodpovědná za transakce a rozdělování odměn.
12. Steem Whitepaper https://steem.io/SteemWhitePaper.pdf
13. Bitshares Decentralized Exchange http://docs.bitshares.org/\_downloads/bitshares-general.pdf
14. Steemit.com Currency Market https://steemit.com/market
15. "Resteem" je slovo užívané v situaci, kdy uživatel v rámci Steem blockchainu sdílí obsah se svými odběrateli.
16. Bitshares Flexible Identity Management http://docs.bitshares.org/\_downloads/bitshares-general.pdf
17. Smart Media Tokens Whitepaper https://smt.steem.io/smt-whitepaper.pdf

results matching ""

    No results matching ""