Inleiding

Steem zorgt voor een schaalbaar blockchain protocol1 voor openbaar toegankelijke en onveranderlijke inhoud, samen met een snelle en vergoedingsloze digitale token (genaamd STEEM)2, wat mensen de kans geeft om deze munteenheid te verdienen door hun hersenen te gebruiken (door iets wat "Proof-of-Brain" of "Bewijs van Brein" genoemd zou kunnen worden). De twee bouwstenen van dit protocol, de blockchain en token, zijn van elkaar afhankelijk voor veiligheid, onveranderlijkheid en levensduur, en zijn daarom integraal verbonden in hun bestaan. Steem functioneert nu succesvol voor meer dan een jaar en heeft zowel Bitcoin als Ethereum ingehaald met het aantal verwerkte transacties.3

In vergelijking met andere blockchains onderscheidt Steem zich als eerste openbare database voor onveranderlijk opgeslagen content in de vorm van tekst zonder opmaak, in combinatie met een ingebouwd stimulering mechanisme. Dit maakt Steem een publiek publicatie platform van waar iedere internet applicatie data mag trekken en delen, terwijl het de mensen die de meest waardevolle inhoud delen hiervoor beloont.

Op het gebied van crypto-currencies (cryptomunten) maken de unieke eigenschappen van STEEM het "slim" en "sociaal" ten opzichte van andere currencies, zoals bitcoin en ether. Dit komt voort uit twee nieuwe token functies. De eerste is een poel van tokens gewijd aan de stimulering van content creation (het creëren van nieuwe inhoud) en de curatie hiervan. Deze poel wordt de "beloningen poel" genoemd. De tweede functie is een stemsysteem dat gebruik maakt van de wijsheid van de menigte om de waarde van content te kunnen beoordelen en daar tokens over te verdelen. Deze twee unieke eigenschappen, wanneer gecombineerd, worden aangeduid als Proof-of-Brain of Bewijs-van-Brein, een entendre gebaseerd op Proof-of-Work of Bewijs-van-Werk4, bedoeld om de menselijke arbeid vereist voor het distribueren van de tokens aan de deelnemers van de gemeenschap te benadrukken. Bewijs-van-Brein positioneert STEEM als hulpmiddel voor het maken van voortdurend groeiende gemeenschappen die hun leden aanmoedigen om waardevolle toevoegingen aan hun gemeenschap te doen, door middel van de ingebouwde structuur van beloningen.

Naast deze vooruitgang in blockchain en token technologie, zorgt Steem als systeem ook voor aanvullende, geavanceerde functies om de gebruikerservaring te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid om een gestolen account terug te krijgen5, de mogelijkheid om borg te krijgen, inhoud die door gebruikers wordt gepromoot, een reputatie systeem, en spaarrekeningen. Dit allemaal met maar drie seconden wachttijd voor een bevestiging, en zonder transactiekosten. Al deze dingen samen geven de mogelijkheid om de missie, het brengen van slimme en sociale valuta aan uitgevers en gemeenschapsbouwers via het internet, waar te maken.

Proof of Brain (Bewijs van Brein): Slimme en Sociale Tokens

Token systemen die gebruikers belonen wanneer ze een bijdrage leveren aan een op tokens gebaseerd gemeenschapssysteem hebben mechanismes nodig om de sociale waarde van deze bijdragen te kunnen opzetten en inschatten. Deze mechanismes noemen we Proof-of-Brain of Bewijs van Brein.

De Beloningen Poel ("Waar komen de tokens vandaan?")

Een van de meest innovatieve (en meest onbegrepen) aspecten van de Steem blockchain is de "Beloningen Poel" waarvandaan tokens worden gedistribueerd aan makers van waardevolle content. Om te kunnen begrijpen wat de Beloningen Poel is moet je eerst begrijpen dat tokens op een andere manier in een DPoS (Gedelegeerd Bewijs van Inzet, zoals Bewijs van Brein) blockchain worden gemaakt dan in PoW (Bewijs van Werk) blockchains. In de traditionele PoW blockchains worden tokens met regelmaat geproduceerd maar willekeurig gedistribueerd naar mensen wiens machines werk verrichten ("Miners").

Anders dan cryptomunten die alleen door PoW worden gedeeld, worden tokens in Steem gegenereerd op een vast schema van één blok per drie seconden. Deze tokens worden naar verschillende mensen in het systeem verdeeld op basis van de vastgestelde regels van de blockchain. De mensen, bijvoorbeeld makers van content, getuigen, en curatoren, concurreren in gespecialiseerde manieren voor de tokens. In tegenstelling tot de traditionele PoW manier van distributie, waar mijnwerkers (miners) concurreren over rauwe computer kracht, worden de mensen in het Steem netwerk aangemoedigd om te concurreren op manieren die het netwerk helpen.

Het tempo waarop nieuwe bloks worden gegenereerd werd ingesteld op 9.5% per jaar, beginnend in december 2016, en neemt 0.01% af per 250.000 blokken, of ongeveer 0.5% per jaar. De inflatie zal doorgaan met afnemen op dit tempo totdat het 0.95% bereikt, na een periode van ongeveer 20.5 jaar.

Van de levering van de nieuwe tokens die jaarlijks worden gemaakt door de Steem blockchain vormt 75% de beloningen poel die wordt gedistribueerd aan de makers en curatoren van content. 15% wordt verdeeld over toegekende token houders, en 10% aan getuigen, de producenten van blocks die samenwerken binnen Steem's DpoS consensus protocol.

Beloningen voor Content Makers en Curatoren

De gebruikers die content produceren voegen waarde toe aan het netwerk door materiaal te maken dat nieuwe gebruikers naar het platform zal leiden, en tegelijkertijd de bestaande gebruikers bezighoudt en vermaakt. Dit helpt bij de distributie van de munt aan een grotere groep gebruikers en vergroot het effect van het netwerk. De gebruikers die de tijd nemen om content te evalueren en er over te stemmen spelen een belangrijke rol in de distributie van de munt naar de gebruikers die de meeste waarde toevoegen. De blockchain beloont allebei deze activiteiten op basis van hun waarde voor de collectieve wijsheid van de menigte door middel van het inzet-gewogen stemsysteem.

Stemmen met Inzet van Tokens om de Toewijzing van Beloningen te Bepalen

Steem werkt op basis van één-STEEM, één-stem. Onder dit model hebben mensen die het meest hebben bijgedragen aan het platform, zoals gemeten door hun rekening, het meeste invloed op de manier waarop bijdragen worden gescoord. Inzet kan worden gekocht of verdiend. Gebruikers kunnen niet meer inzet krijgen door meerdere accounts te nemen doordat een account met een bepaalde inzet dezelfde invloed kan uitoefenen als twee verschillende accounts met dezelfde inzet. De enige manier voor gebruikers om hun invloed op het platform te vergroten is door hun inzet te verhogen.

Bovendien laat Steem leden alleen toe om te stemmen met STEEM wanneer de betrokkene zich toewijd aan een 13 week durend vestigingsschema, genaamd Steem Power. Onder dit model hebben leden een financiële drijfveer om te stemmen op een manier die de lange termijn waarde van hun STEEM maximaliseert.

Snelheid en Schaal van de Steem Blockchain

De Steem Blockchain is ontworpen om een van de snelste en meest efficiënte blockchains ooit te zijn, wat nodig is om het verkeer op een social media platform groter dan Reddit te kunnen ondersteunen. Steem heeft Bitcoin al ingehaald in aantal transacties, en heeft de mogelijkheid om op te schalen om 10.000 of meer transacties per seconde te ondersteunen.

Gedelegeerd Bewijs van Inzet (Delegated Proof of Stake of DPoS)

Doordat veel blockchains bekneld worden door Bewijs van Werk (PoW)6 kunnen veel blockchains niet verder schalen dan drie transacties per seconde, wat maar een fractie is van 's werelds financiële verkeer. Steem had een veel grotere onvang en snelheid nodig dan PoW kon bieden, en dus werd een minder bekend algoritme genaamd Gedelegeerd Bewijs van Inzet (Delegated Proof of Stake oftewel DPoS)7 gebruikt om de basis te leggen voor een blockchain geschikt voor miljarden gebruikers.

Dankzij DPoS is de Steem blockchain in staat om elke drie seconden een nieuw blok te genereren met minimale computerbelasting. Dit betekent dat de blockchain meer transacties kan verwerken en meer informatie kan opslaan, waaronder content.

Door de regels vast te stellen voor wanneer een Hardfork van het netwerk plaatsvindt, kunnen de getuigen binnen het DPoS framework snel en efficiënt beslissen of ze mee willen gaan met de voorgestelde hardfork, wat de Steem blockchain in staat stelt sneller te evolueren dan de meeste andere blockchains. De Steem blockchain heeft al 18 keer8 succesvol geforked, en elke keer dat er een Hardfork heeft opgetreden is er slechts één chain overgebleven.

ChainBase

ChainBase9 is het database gedeelte van de blockchain en verving Graphene10 in 2016. ChainBase heeft snellere laad en afsluit tijden, ondersteunt parallelle toegang tot de database en is robuuster tegen crashes dan haar voorganger. Het heeft ook minder frequente databasebeschadiging, laat onmiddellijke "snapshotting" van de gehele database-staat toe, en kan meer RPC-aanvragen indienen met hetzelfde geheugen.

AppBase

AppBase is de eerste stap in het creëren van een multi chain FABRIC. AppBase zorgt dat veel componenten van de Steem blockchain modulair kunnen worden door het maken van extra niet-overeenstemmende blockchains als speciale plugins. Deze plugins kunnen veel sneller bijwerken omdat ze niet de gehele blockchain hoeven te herhalen. Dit maakt steemd11 veel efficiënter en makkelijker om bij te houden en te vergroten.

Technisch gezien zorgt AppBase dat verschillende cores, of zelfs verschillende computers, de verschillende delen van de Steem blockchain kunnen onderhouden. Dit is aanzienlijk efficiënter dan om te eisen dat iedere core en iedere computer in het netwerk de hele blockchain moeten onderhouden. Door de blockchain te moduleren wordt het in staat gesteld optimaal gebruik te maken van de modulaire aard van computers. Dit is een van de benodigde stappen in het lange proces van het creëren van een volledig parallelle en geoptimaliseerde blockchain.

Steem's Platform Functies

De Steem blockchain dient een duaal doel van een digitaal token verwerkingssysteem als een mainstream sociaal media platform. De mogelijkheden van de blockchain moeten beide doeleinden ondersteunen, en gebruikers voorzien van een ervaring van wereld klasse bij het gebruik van beide aspecten van het platform.

Primitieven Ontworpen voor Inhoudstoepassing

Steem biedt gebruikers de unieke mogelijkheid om verschillende soorten content te publiceren en op te slaan, rechtstreeks en permanent op de onveranderlijke ledger van de blockchain als tekst zonder opmaak. Wanneer opgeslagen in de blockchain wordt data publiekelijk beschikbaar voor ontwikkelaars om vanuit te bouwen. Ontwikkelaars hebben de mogelijkheid om direct met content te werken door de beschikbare API's. Een aantal van de blockchain primitieven waar ontwikkelaars van kunnen bouwen zijn Account namen, Berichten, Opmerkingen, Stemmen en Betalingsbalans.

Inheems Naam Systeem

Portemonnee adressen die door veel blockchain technologieën, zoals Bitcoin en Ethereum, worden gebruikt, hebben historisch gezien meestal uit lange reeksen van willekeurige letters en cijfers bestaan. Deze portemonnee adressen maken het echter moeilijk om te handelen met andere gebruikers in een typische social media context omdat gebruikers hun lange adressen niet makkelijk kunnen onthouden. De Steem blockchain gebruikt de gebruikersnaam van elke deelnemer als hun portemonnee adres, wat de gebruikservaring voor deelnemers die tokens willen versturen versterkt, omdat ze gemakkelijk het adres kunnen controleren.

Steem Blockchain Dollars (SBD)

Veel gebruikers die kennis maken met cryptocurrency hebben moeite te begrijpen hoe ''magische internet tokens'' toegekend door het platform daadwerkelijk waarde kunnen hebben in de echte wereld. Om de kloof te overbruggen tussen meer traditioneel fiat geld wat mainstream gebruikers gewend zijn, en de cryptocurrencies tokens die door het platform worden toegekend, werd er een nieuwe munt, de "Steam Blockchain Dollar" (SBD) gemaakt.

SBD tokens zijn ontworpen om nauw gekoppeld te blijven aan een Amerikaanse dollar (USD), zodat de gebruikers die het ontvangen weten hoeveel ze ongeveer waard zijn in "echte" dollars. SBD tokens bieden ook een relatief stabiele valuta voor gebruikers om te houden als ze op zoek zijn naar een manier om hun accountwaarde te behouden ten opzichte van de USD. Een meer gedetailleerde, technische uitleg kan worden gevonden in de Steem technische whitepaper.12

Gedecentraliseerde Wisselkoers

De Steem blockchain biedt een gedecentraliseerde token koers, vergelijkbaar met de Bitshares koers.13 De koers laat gebruikers hun STEEM en SBD tokens door middel van een openbare, gedecentraliseerde peer-to-peer mark verhandelen. Gebruikers zijn in staat koop en verkoop opdrachten te plaatsen, en opdracht koppeling wordt automatisch door de blockchain uitgevoerd. Er is ook publiekelijk beschikbare opdracht geschiedenis en een opdrachtenboek wat gebruikers kunnen gebruiken om de markt te analyseren. Gebruikers kunnen direct met de koers communiceren via de bloackchain API, of een GUI gebruiken zoals op Steemit.com.14

Betalingen via Borg

De onomkeerbare aard van blockchain transacties is een belangrijke beveiligingsfunctie, hoewel er veel gevallen zijn waarin gebruikers niet comfortabel zijn hun tokens naar een andere individu te sturen zonder een manier om ze terug te krijgen wanneer de ander zich niet aan zijn kant van de afspraak houdt. De Steem blockchain zorgt voor een manier voor gebruikers om munten naar elkaar te sturen met een derde partij aangewezen als borg service. De gebruiker die als borg service dienst doet is in staat te zien of er aan de afspraken is voldaan, en kan de munten naar de ontvanger sturen of terugsturen naar de zender.

Hiërarchische Privésleutel Structuur

Steem maakt gebruik van een eerste in zijn soort hiërarchisch privésleutel systeem om zowel licht beveiligde als zwaar beveiligde transacties te kunnen faciliteren. Licht beveiligde transacties zijn over het algemeen sociaal, zoals een bericht plaatsen, of reageren. Zwaar beveiligde transacties zijn meestal overdrachten en sleutel wijzigingen. Dit stelt gebruikers in staat om verschillende levels van beveiliging in te stellen voor hun sleutels, afhankelijk van het soort toegang dat de sleutel toestaat.

Deze privésleutels zijn Posten, Actief en Eigenaar. De post sleutel staat accounts toe om te posten, reageren, wijzigen, stemmen, resteem15en, en andere accounts te volgen of dempen. De actieve sleutel is bedoeld voor gevoeligere taken zoals het overdragen van fondsen, transacties power up of power down te maken, Steem Dollars te converteren, voor getuigen te stemmen, markt bestellingen te plaatsen, en de post sleutel te resetten. De eigenaarssleutel moet alleen gebruikt worden wanneer echt nodig. Het is de meest krachtige sleutel omdat hij in staat is de sleutel van een account, waaronder de eigenaarssleutel, te veranderen, en is nodig om eigenaarschap van een account te bewijzen bij Account Herstel. Idealiter wordt hij offline opgeslagen en alleen gebruikt wanneer de sleutels van het account moeten worden veranderd, of wanneer er een aangetast account moet worden hersteld.

Steem maakt gebruik van een Meester Wachtwoord dat alle drie de wachtwoorden versleuteld. Webdiensten kunnen een Meester wachtwoord gebruiken dat de juiste sleutel decodeert en gebruikt. Meester wachtwoorden kunnen een gebruiker in staat stellen om diensten te vertrouwen dat ze onjuiste sleutels niet over verschillende servers zullen vervoeren, waardoor de gebruikerservaring wordt verbeterd en in een veilige omgeving plaatsvindt.

Multi Sig Authorities

De Steem blockchain staat toe een authority (letterlijk, autoriteit) te splitten over meerdere entiteiten, zodat meerdere gebruikers dezelfde authority kunnen gebruiken, of zodat meerdere entiteiten een transactie moeten toestaan voordat deze valide wordt. Dit wordt op dezelfde manier gedaan als bij Bitshares16 waar elke publieke/privésleutel samen een zwaarte krijgen, en een grens wordt ingesteld voor de authority. Om een transactie toe te staan moeten voldoende entiteiten toestemming geven zodat hun gezamenlijke zwaarte de grens haalt of overschrijdt.

Meerdere Begunstigden bij Beloningen

Voor elke willekeurige post kunnen er een aantal verschillende mensen zijn die een financieel belang in de beloning hebben. Dit zijn onder andere de auteur van de post, mogelijke mede-auteurs, verwijzers, hostingproviders, blogs die die blockchain opmerkingen insluiten, en gereedschapsontwikkelaars. De website of tool die wordt gebruikt om een post of reactie te maken heeft de mogelijkheid in te stellen hoe de beloningen van het bericht worden verdeeld over verschillende partijen. Dit zorgt voor verschillende vormen van samenwerking, alsmede een manier voor platformen die boven op de Steem blockchain worden gemaakt om een deel van de beloningen van hun gebruikers te krijgen.

Smart Media Tokens (SMT)

Smart Media Tokens zijn inheemse tokens die kunnen worden gemaakt op de Steem blockchain. STEEM is de eerste SMT ooit, en het Smart Media Token protocol heeft als doel om geld te laten verdienen voor content websites en applicaties over het hele web door verschillende mensen de mogelijkheid te geven tokens te creëren die soortgelijke functies hebben als STEEM, maar aanpasbaar zijn aan de visie van welke online gemeenschap dan ook door gestimuleerd gedrag, in wezen STEEM's succes toe te passen op elke website of applicatie. Meer technische details kunnen worden gevonden in de Smart Media Tokens whitepaper17.

Gestolen Account Herstellen

Als een account van een gebruiker wordt aangetast, kunnen ze hun sleutels wijzigen met behulp van hun privé eigenaarssleutel. In het geval dat de aanvaller in staat is aan de privé eigenaarssleutel te komen en het wachtwoord op het account te veranderen, heeft de gebruiker 30 dagen om een oude functionele privésleutel over te dragen aan Steem's gestolen rekening herstelproces, eerste van zijn soort, om eigenaarschap van het account terug te krijgen. Dit kan door een persoon of onderneming die registratie diensten aan Steem levert worden aangeboden. Het is niet verplicht voor de registrator om deze diensten aan zijn gebruikers te geven, maar het is beschikbaar om de ervaring van de gebruikers met de registrator te verbeteren.

Beveiliging via Tijdsloten

Wanneer een gebruiker's actieve of eigenaarssleutel in handen van een verkeerde persoon komen, zou die toegang hebben tot alle fondsen in het account. Omdat blockchain transacties onomkeerbaar zijn hebben gebruikers geen enkele manier om hun fondsen terug te krijgen nadat ze zijn gestolen.

De Steem blockchain laat gebruikers hun STEEM en SBD tokens op een eventuele spaarrekening zetten zodat ze fondsen niet kunnen worden opgenomen tot na een wachttijd van drie dagen. Daarnaast is het zo dat STEEM dat in het 13 weeks vesting schema zit, slechts met een snelheid van 1/13 per week kunnen worden opgenomen, na een eerste wachttijd van zeven dagen. Deze tijdsloten voorkomen dat een aanvaller toegang kan krijgen tot iemands volledige fondsen, zodat de rechtmatige eigenaar de tijd heeft om de controle over het account terug te krijgen voordat alle fondsen kunnen worden opgenomen.

Bandbreedte Snelheidsbeperking voor Kosteloze Handelingen

Omdat de getuigen worden betaald door de generatie van nieuwe tokens is er geen reden om gebruikers kosten in rekening te brengen voor het aandrijven van de blockchain. De enige reden om kosten in rekening te brengen zou zijn om gebruikers af te schrikken van het maken van een onredelijk aantal transacties, wat mogelijk de prestaties van de blockchain zou kunnen beïnvloeden.

Om redelijke limieten te plaatsen op het systeemgebruik krijgt elke gebruiker een gelimiteerde bandbreedte. Wanneer gebruikers blockchain handelingen verrichten zoals tokens verplaatsen, content posten, en stemmen, gebruiken ze een deel van hun bandbreedte. Wanneer gebruikers hun bandbreedte verbruikt hebben moeten ze wachten met nieuwe handelingen uitvoeren tot hun bandbreedte is opgeladen.

Bandbreedte limieten worden bijgewerkt gebaseerd op netwerkgebruik, dus gebruikers hebben meer bandbreedte tot hun beschikking wanneer het netwerk weinig wordt gebruikt. Het aantal bandbreedte dat een account mag gebruiken is in proportie met het aantal Steem Power dat een gebruiker heeft, dus gebruikers kunnen hun totale bandbreedte altijd vergroten door meer Steem Power te krijgen.

Conclusie

De unieke beloningen en het aanmoedigingsprogramma dat de Steem blockchain en tokens bieden, zijn ontworpen om Steem de ultieme overbrugging naar cryptocurrency te maken voor mainstream gebruikers. Het presteren van de blockchain is ontworpen met wijdverspreide massa adoptie van de munt en het platform in gedachten. Wanneer je dit combineert met de bliksemsnelle verwerkingstijden en kosteloze transacties is Steem op weg om een van de leidende blockchain technologieën wereldwijd te worden.

1. Delegated Proof of Stake Position Paper. Grigg, 2017. https://steemit.com/eos/@iang/seeking-consensus-on-consensus-dpos-or-delegated-proof-of-stake-and-the-two-generals-problem
2. Om het verschil tussen Steem's inheemse digitale token en de naam voor de blockchain te weergeven, krijgt de token de spelling STEEM.
3. Transaction Volumes: Transactions Per Second Report. Steem Witness and user “@roadscape”. https://steemit.com/blockchain/@roadscape/tps-report-2-the-flippening
4. Proof-of-Work. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Proof-of-work\_system
5. Stolen Account Recovery initiation for Steemit.com users: 07-13-2017 https://steemit.com/recover\_account\_step\_1
6. Bitcoin Scalability Problem https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin\_scalability\_problem
7. DPoS Whitepaper https://steemit.com/dpos/@dantheman/dpos-consensus-algorithm-this-missing-white-paper
8. https://steemit.com/steemit/@steemitblog/proposing-hardfork-0-20-0-velocity
9. ChainBase Release https://steemit.com/steem/@steemitblog/announcing-steem-0-14-4-shared-db-preview-release
10. Graphene Documentation http://docs.bitshares.org/
11. The component of the Steem blockchain framework responsible for processing transactions and the distribution of rewards.
12. Steem Whitepaper https://steem.io/SteemWhitePaper.pdf
13. Bitshares Decentralized Exchange http://docs.bitshares.org/\_downloads/bitshares-general.pdf
14. Steemit.com Currency Market https://steemit.com/market
15. "Resteem" is de term die gebruikt wordt op de Steem blockchain voor wanneer een gebruiker content deelt met zijn volgers.
16. Bitshares Flexible Identity Management http://docs.bitshares.org/\_downloads/bitshares-general.pdf
17. Smart Media Tokens Whitepaper https://smt.steem.io/smt-whitepaper.pdf

results matching ""

    No results matching ""